DSC_2441

Fritidshemmet Hjärtat

  • Åk1 årsstart

 Fritidshemmet Hjärtat

en del av Alzahraa Akademi

Hej alla föräldrar och elever!

Fritidshemmet Hjärtat kompletterar skolan både innehållsmässigt och tidsmässigt. Det innebär att vi ska stödja eleverna i deras egen utveckling och lärande samt att ge möjlighet till omsorg när föräldrarna är i behov utav det. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet och kontinuitet i barnens vardag.

Vi erbjuder barnen en varierande verksamhet med inslag av lek, rörelse, hälsa, dans, musik, hantverk, skapande verksamhet och aktiviteter. Detta gör vi för att främja barnens koncentration samt ge dem övning i socialkompetens.

  Vilka har fritids?

Alla elever i årskurs F-3

  När?

Förskoleklassen till och med årskurs 3 erbjuds heldagsomsorg dvs. 06.30 – 18.30, alla dagar utom röda dagar, julafton, nyårsafton, midsommarafton och planeringsdagar.

windows 7 may be getting a little long in the tooth now,but it’s still an excellent operating system with legions of fans,many of whom aren’t ready for windows 10 or even windows 8 just yet Windows 7 Ultimate SP1 Key
shop microsoft operating systems;windows 7,8 and 10 Home and professional!offers the best prices,shipping and top-rated customer service Windows 7 Home Basic SP1 Key
when you upgrade your computer from windows vista to windows 7,first make sure you have a vista service pack and use windows 7’s upgrade advisor Windows 7 Home Premium SP1 Key
manually activating power management in windows 7.click on start,then on the right hand side of the menu select ‘control panel Windows 7 Professional SP1 Key
this update to windows 7 is free to owners of the operating system Windows Thin PC Key

För att erhålla omsorg under lov, klämdagar osv är det viktigt att ni föräldrar fyller i de blanketter som fritidsverksamheten skickar ut så att vi kan planera verksamheten på bästa sätt.

Önskar man omsorg efter skolans slut får man hämta eleven, likaså gäller lovdagar.

  Avgift?

Verksamheten är avgiftsfri.

Övrig information

Mellanmål kommer att serveras för eleverna under fritidsverksamheten.

Titta gärna på anslagstavlan utanför fritidsrummet, där hittar Ni mycket information så som protokoll från fritidsrådet, verksamhetsplan, lovlappar, klagomålshantering, ordningsregler och kontaktuppgifter till fritidspersonalen.

Väl mött önskar personalen på fritids