Elevhälsa

Elevhälsan på Alzahraà Akademi

Här nedan följer viktig information!

”Elevhälsa” är ett nytt begrepp i den nya skollagen. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Elevhälsa ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan på Alzahraa Akademi består av:

 • Skolans rektor
 • Skolpsykolog
 • Skolläkare
 • Kurator
 • Specialpedagog
 • Skolsköterska
 • Speciallärare

Skolans EHT träffas varje vecka. Varannan vecka är skolläkare och skolpsykolog med på mötet.

Föräldrar kan sedan kallas till en elevvårdskonferens (EVK). På elevvårdskonferensen tittar vi tillsammans på vilka svårigheter och möjligheter som eleven har, bestämmer mål och delmål samt tid för uppföljningsmöte. I elevvårdskonferensen deltar elevhälsoteamet, mentorn och föräldrarna.

Skolsköterska

Tel: 08-646 39 14

Fax: 08-646 39 20

Måndagar-torsdag  08.00-16.00

Skolläkare Inger Karlsson

Nås via skolsköterska

Kurator kan nås varje dag på nr. 08-12151794

Arbetar måndagar/ojämn vecka

Skolpsykologen

Inför vaccinationerna samt hälsoprofil i förskoleklass, år 1, år 4, år 6 och år 8 kommer barnen att få hem ett formulär att fylla i, vilket vi vill ha tillbaks så fort som möjligt.

Hälsokontroller och vaccinationer   

FKL + ÅR 1:

Längd, vikt, rygg, syn- och hörselkontroll, hälsodeklaration, läkarundersökning, kompletterande vaccinering. Samt 2:a dos MPR för alla barn födda 2002 och framåt.

ÅR 2:

Längd, vikt, rygg, synkontroll.

ÅR 4:

Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsodeklaration, hälsosamtal, hälsoprofil, vaccination mot Difteri, Stelkramp, Kikhosta.

ÅR 5:

Gardasil vaccination för flickor ( ej obligatorisk)

ÅR 6:

Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsosamtal, vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund II.

ÅR 8:

Längd, vikt, rygg, synkontroll, hälsodeklaration, hälsosamtal, hälsoprofil.

 

Riktlinjer angående Influensa A (H1N1)

Antal rapporterade fall av den nya influensan ökar nu snabbt i så gott som hela världen, även i Sverige. Symtom och sjukdomsförlopp har i flertalet fall motsvarat den årliga influensan.

Smittvägar:

Smittar som vanlig influensa via fram för allt droppsmitta och direkt/indirekt kontaktsmitta.

Symtom:

 • Mer än 38 graders feber och influensaliknande symtom, 2 eller 3 av följande symtom:
 • Hosta
 • Halsont
 • Snuva
 • Huvudvärk
 • Muskel/ Ledvärk

För att undvika smitta:

 • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt.
 • Undvik ta folk i hand under influensatider.
 • Undvik folksamlingar under influensatider.
 • Avstå om möjligt från besök på sjukhus, särskilda boenden eller liknande.

För att undvika smitta andra om du är sjuk:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om du hostar eller nyser.
 • Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse.
 • Stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra ärenden så länge du smittar.
 • Håll avståndet till andra.

Förälder/vårdnashavarens ansvar:

 • Eleven får absolut inte under någon omständighet komma till skolan om han/hon har influensasymtom.
 • Eleven måste ha varit feberfri i minst 24 timmar för att kunna komma till skolan.
 • Även om eleven har varit feberfri i minst 24 timmar men ändå är ”hängig”/trött ska den vara hemma.
 • Om skolan/läraren bedömer att eleven inte kan vara i skolan pga. t.ex. sjukdomssymtom har förälder/vårdhavare skyldighet att omedelbart hämta, eller se till att eleven blir hämtad.
 • Förälder/vårdhavare ska hålla skolan uppdaterad med telefonnummer och adress varje gång den byts. Skolan måste alltid kunna få tag påförälder/vårdhavaren eller en nära anhörig.

 

Huvudlöss

Terminsstart är högtid för spridning av huvudlöss. De är ju som vi alla vet inget ovanligt i förskolor/skolor och vi också vet att det inte har att göra med dålig hygien.

Alla kan drabbas!

Orsakande organism, smittvägar och smittspridning:

Huvudlusen är 2-4 mm lång, brun/smutsgul nästan genomskinlig och ganska platt. Den har tre par kloliknande ben som den klättrar på hårstråna med. En lus lever ungefär en månad. Varje hona lägger under denna tid 200 till 300 millimeterstora ägg, s.k. gnetter, som ”klistras” fast vid hårstråna, nära hårbotten.

Efter c:a en vecka kläcks de till nya löss. Huvudlusen kan varken hoppa eller flyga. Man menar nu att den sprids från person till person nästan bara genom direkt kontakt hår mot hår, två huvuden tätt ihop ex. vid kramar. En lus utanför hårbotten lever högst ett dygn. Det är inte uteslutet att kammar och hårborstar som används under de senaste timmarna av någon med löss kan överföra smitta.

Spridning via kuddar eller tyg från fåtöljer, huvudbonader, kragar och annat som kan tänkas komma i beröring med håret, förekommer troligen inte alls i den omfattning man tidigare trott. Huvudlusen trivs bara på människan, man blir aldrig smittad av djur.

Resistenta löss gör luskamning allt viktigare.

Numera finns det löss som är motståndskraftiga mot de vanligaste lusmedlen på Apoteket. Det är därför viktigt att använda luskam för att verkligen bli av med lössen. Luskammar du regelbundet har du chans att upptäcka löss och gnetter (ägg) tidigt. Det blir lättare att bli av med lössen och du smittar färre personer. Du kan ha löss utan att det kliar! 

Om jag hittar löss eller gnetter?

Du kan bli lusfri genom att bara luskamma men det krävs att du är noggrann. Använd en luskam som klarar av att få bort både löss och ägg. Väljer du ett lusmedel på Apoteket eller i hälsokosthandeln är det viktigt att du följer anvisningarna på förpackningen noggrant och att du alltid kombinerar medlet med luskamning för bästa resultat.

Glöm inte att berätta att du har löss för alla som du tror kan ha smittats.

Om inte andra som drabbats behandlar är det lätt att du får löss igen!

Lär dig luskamma – se film påwww.LusFri.nu