IUP

UP – Hur vi arbetar med de Individuella Utvecklingsplanerna

 Alla elever är knutna till webbverktyget UNIKUM.

IUP ÅRSKURS 1-9 BESTÅR AV:

  • Kontinuerlig uppföljning i elevernas IUP i UNIKUM
  • Slutomdöme – skrivs i UNIKUM

 unikum

Till vår hjälp:

Ordlistor – en särskild ordlista som hjälper lärarna att använda ett gemensamt språk.

Kursplaner

Unikum – information

Unikum – Loggin (för att få inloggningsuppgifter krävs det att du mejlar namn, personnummer till ansvarig mentor/klasslärare som då lägger upp ett användarkonto kopplat till just dig/ditt barn)

Vi skriver SMARTA mål! 

Specifikt

Mätbart

Accepterat

Realistiskt

Tidssatt