Skolans Elevråd

Skolans Elevråd

På skolan har vi ett fungerande elevråd som leds av en i skolans ledningsgrupp. Det är viktigt att eleverna har en direkt möjlighet att ställa frågor till ledningen utan mellanhänder. På så sätt känner de att de får möjlighet att komma med åsikter, förslag och även påverka skolan.

Vi försöker ofta lyfta in elevrådsrepresentanterna, de har exempelvis fått vara med och titta på olika schemaförslag, utforma skolans ordningsregler och tagit beslut om vart skolresorna ska gå.

Elevrådet är oerhört viktigt för skolan eftersom de gör allas röster hörda. Representanterna väljs ut av sina klasskamrater och före varje elevråd ska klassen ha genomfört minst ett klassråd.

Vid varje möte skrivs det ett protokoll som delas ut till samtliga lärare och klass. Ledningsgruppen går sedan igenom protokollets samtliga punkter för att se hur vi ska bemöta dem.