Elevskyddsombud

På vår skola har vi elevskyddsombud.

Elevskyddsombud är elevrepresentanter som andra skolelever kan vända sig till om man ser något som är fel i skolan eller inte fungerar som det ska, exempelvis trasiga lampor, slocknade nödutgångsskyltar, om någon mår dåligt eller helt enkelt om något saknas i skolan.

Det elevskyddsombudet har i uppgift är att delta på ronder runt om i skolan tillsammans med skolans skyddsombud, vaktmästaren och rektorn. Under den här ronden dokumenteras saker som bör åtgärdas eller förändras.

Både före och efter dessa ronder ska vi ha ett möte där alla elevskyddsombud tillsammans med skyddsombudet på skolan  diskuterar vad som är viktigt att lägga märke till under dessa ronder.

Skolans elevskyddsombud får utbildning av SVEA (Sverige elevråd). Eleverna som är nu med i skolans skyddsombud, har fått en hel dags utbildning av medlemmar från SVEA. Under utbildningen fick eleverna veta syftet med ett elevskyddsombud, hur ett sådant ska fungera och vilka ens uppgifter är.