REGLERNA FÖR SKOLSKJUTS

REGLERNA FÖR SKOLSKJUTS

Vid hållplats:

 • Stå stilla på säkert avstånd från trafiken/vägen tills dess att skolskjutsfordonet har stannat och öppnat dörrarna.
 • På morgonen kan bussen vänta maximalt fem minuter när den anlänt och någon ersättningsskjuts kan inte erhållas senre.
 • Vårdnsvarar för att eleven kommer till och från fordonet vid hemmet (chauffören kan inte lämna ett fordon med andra barn i för att följa med någon in).
 • Om en elev missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Påstigning:

 • Påstigning sker normalt genom framdörren.
 • ordning utan knuffar.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna!
 • Släpp gärna på dem först

Ombord:

 • Vi lyssnar på chauffören och gör som hon/han säger.
 • Vi sitter på våra platser med säkerhetsbälte på (om det finns), för att undvika att bli skadas om chauffören behöver göra en häftig inbromsning eller undanmanöver.
 • Vi är snälla och hjälpsamma mot våra kamrater.
 • Spring eller klättra ej omkring i bussen.
 • Förtäring av mat och dryck bör undvikas i skolskjutsfordonet.

Avstigning:

 • Sitt kvar på din plats tills dess att bussen har kommit fram till hållplatsen.
 • Avstigning ska normalt ske genom framdörren.
 • Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen ellergatan: Gör aldrig detta förrän bussen har åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen.
 • Eleverna får inte använda dörren som är för bussvakter och chauffören.

Kontakta skolan/bussansvariga om;

 • bristande trafiksäkerhet längs färdvägen och vid på- och avstigningsplatser,
 • oordning, mobbning och skadegörelse,
 • brister i fordon eller utrustning,
 • tillbud och olyckor.

ALZAHRAA AKADEMI

2017/2018