Ramverk Likabehandling 2018

 

Förskolan Alzahraa Verksamhetsår 2018

 k

 Ramverk för likabehandling Tryck här

Plan mot kränkande behandling Tryck här

Upplägg för löpande dokumentation Tryck här