Klagomålshantering

Förskolan Alzahraas rutiner för synpunkt och klagomål hantering

Vår grund är att följa upp och förbättra förskolans verksamhet utifrån föräldrars inflytande och alltid med barnen i fokus.

Vi vill att föräldrar framför sina synpunkter till oss så att vi får möjlighet att förbättra verksamheten.

Vi noterar och arkiverar föräldrars synpunkter, klagomål och åtgärder på en särskilt blankett.

Dokumentet med föräldrars synpunkter och klagomål tar vi upp vid varje personalmöte för diskussion, åtgärder och uppföljning. Vi meddelar föräldrar om åtgärderna.

Förskolechefen gör periodvis sammanställning av föräldrarnas synpunkter och klagomål samt åtgärder och presenterar till huvudmannen. Sammanställningen arkiveras på förskolan.

Så här gör du när du vill framföra dina synpunkter och klagomål:

  • Först talar du med personalen på ditt barns avdelning,
  • Om du inte är nöjd med svar eller åtgärder så vänder du dig till förskolechefen
  • Om du fortfarande inte är nöjd med åtgärderna så vänder du dig till förskolans huvudman.

Våra telefonkontakt och mejladress:

Grupp Månen:                  0762723 835

Grupp Solen:                    0737 443 427

Grupp Stjärnan:               0762 845 593

Biträdande förskolechef Asil Munshed: 0762 836 445

E-mail till bitrände förskolechefen: forskolanalzahraa@hotmail.com

 

E-mail till Rektör Zaineb Al Kadhi: alzahraa@hotmail.com

 

Post- och besöks adress och telefon:

Bergholmskolan/Alzahraa Akademi, ingång. A2,

Bergsrådsvägen 3, 12842 Bagarmossen, tel: 08- 646 39 14

 

Alla synpunkter är viktiga för oss!