Ramverk Likabehandling 2018

Ramverk för likabehandling från och med januari 2018 Tryck här

Plan mot kränkande behandling Tryck här

Upplägg för löpande dokumentation Tryck här