Fritidshemmet Hjärtat

     

 Fritidshemmet Hjärtat

en del av Alzahraa Akademi

Hej alla föräldrar och elever!

Fritidshemmet Hjärtat kompletterar skolan både innehållsmässigt och tidsmässigt. Det innebär att vi ska stödja eleverna i deras egen utveckling och lärande samt att ge möjlighet till omsorg när föräldrarna är i behov utav det. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet och kontinuitet i barnens vardag.

Vi erbjuder barnen en varierande verksamhet med inslag av lek, rörelse, hälsa, dans, musik, hantverk, skapande verksamhet och aktiviteter. Detta gör vi för att främja barnens koncentration samt ge dem övning i socialkompetens.

 

Vilka har fritids?

Alla elever i årskurs F-3

 

När?

Förskolleklassen till och med årskurs 3 erbjuds heldagsomsorg dvs. 06.30 – 18.30, alla dagar utom röda dagar, julafton, nyårsafton, midsommarafton och planeringsdagar.

För att erhålla omsorg under lov, klämdagar osv är det viktigt att ni föräldrar fyller i de blanketter som fritidsverksamheten skickar ut så att vi kan planera verksamheten på bästa sätt.

Önskar man omsorg efter skolans slut får man hämta eleven, likaså gäller lovdagar.

 

Avgift?

Verksamheten är avgiftsfri.

Övrig information

Mellanmål kommer att serveras för eleverna under fritidsverksamheten.

Titta gärna på anslagstavlan utanför fritidsrummet, där hittar Ni mycket information så som protokoll från fritidsrådet, verksamhetsplan, lovlappar, klagomålshantering, ordningsregler och kontaktuppgifter till fritidspersonalen.

Väl mött önskar personalen på fritids